Politika kvalitete

Kvaliteta nastaje, provodi se i kontrolira svaki dan na svakome radnome mjestu, što je jedino moguće postići planiranjem i razradom ciljeva.

OilSpec International je implementirao norme ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018 u svakodnevno poslovanje. Navedene međunarodno priznate norme primjenjuju se u našem radu kao temelj na kojemu smo izgradili sustav koji će osigurati zadovoljstvo korisnika usluga i unaprjeđenje svih procesa.

Sustav ISO 9001, kao sustav upravljanja kvalitetom, postao je imperativ u današnjoj industriji. Osim što pruža garanciju da su svi procesi, odnosno naša usluga realizirani prema zahtjevima na sustav upravljanja kvalitetom definiranim u normi ISO 9001, neovisno o vrsti usluge, sustav upravljanja kvalitetom donosi i daleko značajnije prednosti.

Te se prednosti najviše ocrtavaju u povećanju zadovoljstva i smanjenju fluktuacije zaposlenika, smanjenju broja nesukladnosti, uštedi vremena, pa samim time i smanjenju troškova, potpunom usklađivanju sa zakonskim zahtjevima i obvezama.

Implementacijom norme ISO 45001 identificiramo opasnosti i procjenjujemo rizike po zdravlje i sigurnost na radu koji se odnose na naše usluge i aktivnosti. Zdravlje i sigurnost i dalje su ključno pitanje za sve koji su danas u poslovanju, a provedba dobre zdravstvene i sigurnosne politike od vitalnog je značaja, bez obzira na veličinu tvrke.

Primjenom norme ISO 45001 smanjujemo mogućnosti dolaska do nezgoda ili obolijevanja zaposlenika, smanjujemo broj dana bolovanja, a isto tako stvaramo povjerenje u Društvu.

OilSpec International njeguje sustav koji kontinuirano implementira i održava kvalitetu u svojim djelatnostima, a redovitim internim kontrolama provjerava se pridržavanje propisanih postupaka.

Politika integriranog sustava upravljanja