Naši partneri

U kratkom vremenu od svog osnutka 2019. OilSpec International postao je partner u kontroli kvalitete i kvanitete mnogim domaćim i međunarodnim tvrtkama, a aktivno radimo i na pridobivanju novih klijenata u Regiji i šire.

partneri  

 


www.crodux-derivati.hr

euronova nrg  

 


www.euronova-nrg.eu

coral  

 


www.coralenergy.hr

petrol  

 


www.petrol.hr

cargill  

 


www.cargill.com

ppd  

 


www.ppd.hr

lng  

 


www.lng.hr

avenir lng  

 


www.avenirlng.com

golar lng  

 


www.golarlng.com