Misija

Misija je našeg Društva postati prepoznatljivo i priznato vodeće Društvo na području inspekcijskih poslova vezanih uz naftu, tekuća naftna goriva, biogoriva, prirodni plin i opreme za naftnu industriju, temeljeno na vrhunskoj usluzi i suvremenim standardima kvalitete.