Inspekcija prilikom prihvata POME

Palm oil mill effluent-POME:

Oilspec International obavlja inspekciju prihvata  i otpreme POME brodovima na skladištu u Zadru.

POME je otpadna sirovina koja se skuplja u tvornicama palminog ulja tijekom procesa proizvodnje palminog ulja. Priznat je kao prikladna sirovina za proizvodnju biogoriva u EU, temeljem Direktive o obnovljivoj energiji II ( RED II). Potražnja EU za biodizeom je u rastu i POME postaje sve važnija sirovina.

Oilspec je jedino inspekcijsko tijelo koje pruža ovu vrstu kontrole u našemu okruženju.