Kodeks poslovnog ponašanja

Društvo i njegovi zaposlenici djeluju u skladu s Kodeksom poslovnog ponašanja OilSpec Internationala, koji određuje opći okvir ponašanja svih sudionika u poslovnom procesu s ciljem dostizanja visokog poslovnog morala i osobnog integriteta koji osiguravaju kredibilitet i ugled Društva.

Svrha je Kodeksa uputiti zaposlenike i partnere Društva u način ponašanja prikladan radnom okruženju i sukladan moralnim i profesionalnim normama te općeprihvaćenim vrijednostima. Kodeks se primjenjuje na svim razinama Društva, odnosno, odnosi se na sve radnike, podugovaratelje i vanjske suradnike koji su dužni u svom ponašanju primjenjivati norme propisane Kodeksom.

Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o cijelom Društvu. Također, ponašanje pojedinca utječe i na ukupno radno ozračje.

Zbog navedenog, ponašanje pojedinca na mjestu rada nije privatna stvar nego predstavlja općeprihvaćenu osobnu i profesionalnu obvezu svih zaposlenika.